Kjerkebrannspillet

Balladen om brannen og elva

Den 26. mai 1822 inntreffer en fryktelig ulykke under pinsegudstjenesten i Grue kirke. En eksplosiv brann oppstår midt under høymessen, dørene slår innover og sperrer rømningsveiene. 116 mennesker brenner inne og omkommer i løpet av minutter i et ufattelig ildinferno. Lamslåtte overlevende står på kirkebakken og ser sine kjære hjelpeløst bli ildens rov.

Historien fortelles gjennom en gjennomgående episk ballade og gjennom historiene til en far i vår tid. "Balladen om brannen og elva" synges fortsatt i dag, og tar oss med fra en far og sønn ved Glommas bredde i 2022, tilbake to hundre år i tid. Men dypest treffer historien om menneskene som rammes av ulykka i ei fattig bygd i ei vanskelig tid. Martin Høgbergets gripende historie tar oss med langt bak dokumentaren de historiske faktaene, og inn i sinnene til menneskene som må leve videre med traumene.

Teaterforeningen Grue -22-

Den 11.februar 2021 ble Teaterforeningen Grue -22- stiftet. Foreningen har til formål å etablere og jevnlig drifte et historisk spel med kunstnerisk høy kvalitet, om kirkebrannen i Grue 1822

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

  • Søke økonomisk støtte og skaffe sponsorer
  • Engasjere produksjonsselskap som drifter de kunstneriske oppgavene i tråd med styrets vedtak
  • Bistå med rekruttering av frivillige til arbeid for spelet og samarbeide med lag og foreninger i kommunen
  • kommunisere og promotere spelet og dets formål lokalt, regionalt og nasjonalt

Teater i Glåmdal er sentral samarbeidspartner og er produsent får årets urpremiere og oppsetninger.

Gå til toppen