Konsert i Grue kirke med Glåmdal Kammerkor

Gabriel Faures Reqiuem framføres i Grue kirke av Glomdal kammerkor

kl: 18:00

Konsert i Grue kirke med Glåmdal Kammerkor

Gabriel Faures Reqiuem framføres i Grue kirke av Glomdal kammerkor. De har fått med seg et knippe profesjonelle solister og musikere. Framføringen ledes av Ole Karsten Sundlisæter. Framføringen er gjort mulig takket være en generøs gave fra Grue Sparebank. Det er gratis inngang.

Grue menighet marker kirkebrannen gjennom tre gudstjenester fordi 26. mai var datoen for kirkebrannen, første pinsedag var kirkeårsdagen (5. juni),  markeringen avsluttes Allehelgensdag, 5. november, kl 18.00 hvor Hamar Domkor under ledelse av Trond Våge framføres Durufles Reqiuem. Under denne gudstjenesten vil det bli tent 116 lys.

Temamøte om kirkebranner i Våler kirke

27 oktober 2022

To store kirkebranner har satt sitt preg på Solør. I 1822 brant Grue kirke, og 116 mennesker mistet livet. I år markeres 200-årsminnet for tragedien, som har preget bygda opp gjennom årene. Ingrid Staurheim, som har skrevet doktoravhandling om temaet, innleder. Det blir lett bevertning. Ingen inngangspenger.

Gå til toppen