Offisiell åpning av Kjerkevegen ved Grue Kirke kl 17:00

Offisiell åpning av ferdselsåren gjennom Kirkenær til det gamle kirkestedet ved elva. Den historiske vandringen er et samarbeid mellom Grue -22- og frivillige organisasjoner i Grue støttet av Sparebankstiftelsen Hedmark. Solør Slektshistorielag har utarbeidet tekst til informasjonsskiltene langs vegen. Grue Rotary har montert og satt opp skiltene langs ruta.

https://www.grue22.no/kjerkevegen/grue-kirke/

 

Offisiell åpning av Kjerkevegen ved Grue Kirke kl 17:00

Vi møtes ved Grue kirke - kirkemuren og det blir en liten offisiell markering. Så går vi turen sammen. Ole Reidar Mellem informerer underveis.

Den historiske vandringen starter ved Grue kirke og går ned Haugsgutua og fortsette videre langs Gamle Kongeveg til det gamle kirkestedet hvor det etablert en minneplass for kirken som brant i 1822 og 116 mennesker omkom. Langs ruta vil du finne 6 informasjonsskilter med gårdshistorie, Kjerkevegen og noe informasjon om kirkebrannen. 

Temamøte om kirkebranner i Våler kirke

27 oktober 2022

To store kirkebranner har satt sitt preg på Solør. I 1822 brant Grue kirke, og 116 mennesker mistet livet. I år markeres 200-årsminnet for tragedien, som har preget bygda opp gjennom årene. Ingrid Staurheim, som har skrevet doktoravhandling om temaet, innleder. Det blir lett bevertning. Ingen inngangspenger.

Søkelys på virkelighetslitteraturen

01 oktober 2022

Virkelighetslitteraturen, dvs. skjønnlitteratur som bygger på faktiske hendelser og personer, har hatt en betydelig oppblomstring i senere tid. I år er det 200 år siden den tragiske kirkebrannen i Grue. Denne katastrofen er sentralt tema i flere bøker, blant andre i Åsta Holths Johannes (1975), og i filosofen Peter Wessel Zapffes Lyksalig pinsefest (1972). Som ett av to bidrag til 200-årsmarkeringen vil Litteraturfestivalen i Grue sette søkelys på denne typen skjønnlitteratur.

Gå til toppen